הערכת שווי

הערכת שווי הינו הליך מקצועי המתבצע במסגרת חייה השוטפים של חברה מסחרית, וזאת במסגרת מכירת/רכישת חברות, הליכי מיזוג ועוד. 

 

במסגרת הליך זה מבצע צוות המשרד ניתוח מעמיק לכל תאגיד, ובוחן פרמטרים שונים, ביניהם: היקף לקוחות קיימים, הסכמים חתומים אשר להם השלכות כלכליות על התאגיד, צפי מכירות עתידי, תזרים מזומנים קיים ועתידי וכן אומדן המוניטין. על מנת לקבל את התוצאות המדויקות ביותר לשווי החברה בפועל, בוחן צוות המשרד המיומן את הסביבה העסקית בה פועל התאגיד, מתחריו, עוצמותיו וחולשותיו, הסטטוס המשפטי שלו ועוד.

תחומי עיסוק