ליווי חשבונאי במסגרת הליך גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון הינו הליך במסגרתו חושף אדם פרטי בפני רשויות המס את כלל נכסיו והכנסותיו (בגינן לא מסר דיווח) וזאת בתמורה לחסינות מהליך פלילי נגדו.  

 

צוות המשרד הינו בעל ידע ומומחיות רבת שנים בליווי לקוחותיו השונים בהליך זה, במסגרתו בוחן צוות המומחים במשרד את גובה החבות לתשלום עבור רשויות המס, לרבות התנהלות מול רשויות המס וקביעת אחוז המס לתשלום.

תחומי עיסוק