הנהלת חשבונות - שווי מאזני

כל עוסק מחויב בניהול חשבונות על פי חוק. חברת הבת של משרדנו - חברת "שווי מאזני" - מעניקה ללקוחות המשרד ליווי וייעוץ בניהול כלל ההוצאות וההכנסות שבוצעו במסגרת פעילות העסק, כמו גם שירותי חשבות שכר. לחברת "שווי מאזני" בקיאות בכללים המגוונים של ניהול החשבונות והדו"חות השונים לשלל סוגי העסקים, מיומנות במתן מענה תפור למידותיו של כל עסק והיא אף מסייעת בהתנהלות למול רשויות המס.

 

לחברת "שווי מאזני" ניסיון רב הן בהנהלת חשבונות חד צדית (במסגרתה עצמאיים עם הכנסה בגובה מסוים רושמים רק את הוצאותיהם והכנסותיהם בעסק) והן בהנהלת חשבונות דו צדית (בה נוסף להוצאות והכנסות נרשמות כלל הפעולות הפיננסיות בעסק לרבות נכסים, התחייבויות, ספקים ועוד).

תחומי עיסוק