עריכת דו״חות כספיים

עצמאים, חברות ומלכ"רים מחויבים עפ"י החוק בהגשת דוחות שנתיים. הדוחות מוגשים לרשויות המס , ובמידת הצורך גם לרשם החברות ולרשם העמותות.

כחלק מהליווי החשבונאי השוטף, עוסק צוות המשרד גם בכתיבת דוחות שנתיים, הכוללים את דרישות הגופים השונים. 

תחומי עיסוק