כתיבת חוות דעת בנושאים חשבונאיים שונים

במסגרת הליווי השוטף, נדרש לא אחת צוות המשרד לכתיבת חוות דעת מקצועית בתחומי חשבונאות שונים, כך לדוגמה:

  • חוות דעת לצורך הכרעה במחלוקות פיננסיות.

  • חוות דעת בנושאי מיסוי ובעיות חוקיות שונות.

  • חוות דעת בנוגע לחבות חברה במס, בהתאם לסוג העסקה.

  • חוות דעת לחישוב שומות מס שבח.

  • חוות דעת לאפשרויות פריסת תשלומי פיצויים

  • חוות דעת במסגרת תיקי בתי משפט

  • חוות דעת בנוגע לגורל תאגיד ודרכי ניהולו

חוות הדעת של המשרד עומדות בסטנדרטים החשבונאיים הנדרשים, ומבוססות על הנוסח, הפורמט והמבנה הנדרש - כמו גם על העקרונות החשבונאיים הרלוונטיים ומותאמות לתחום העיסוק הנדרש.

תחומי עיסוק